• REJNOK - DŮM NA MARSU
  autor Ondřej Zavadil
 • MODEL MOSTU Z VLNITÉ LEPENKY
  autoři Jiří Formánek a Erik Chuděj
 • STUDIE PŘÍSTAVBY SÍDLA FIRMY PETRA
  autor Ondřej Ondřej
 • MODEL ZŠ ODRY KOMENSKÉHO A SPORTOVNÍ HALY
  autor Ondřej Tomický
 • CRYSTAL_HOUSE
  autor Robin Kerekanič

Fakulta stavební VUT v Brně pořádá 31. ledna 2020

16. ročník vědecko-odborné konference studentů středních škol

STAVOKS

Základním cílem konference je umožnit studentům středních škol se zájmem o technické obory prezentaci své práce, seznámit je navzájem a v neposlední řadě jim přestavit i Fakultu stavební VUT v Brně. Prezentace příspěvků bude hodnocena odbornou komisí. Autoři nejlepších prací, kteří se umístí na prvním, druhém, třetím místě a nebo obdrží Cenu poroty za vynikající práci, budou v akademickém roce 2020/2021 přijati do bakalářských studijním programů Stavební inženýrství, Environmentálně vyspělé stavby, nebo Městské inženýrství bez přijímacích zkoušek (za předpokladu, že si do těchto studijních oboru podají přihlášku) a také získají věcné ceny.

Konference je určena pro studenty gymnázia, středních odborných škol či technických lyceí. Jako příspěvek konference lze přihlásit ročníkový nebo maturitní projekt, projekt středoškolské odborné činnosti, model, zajímavý detail projektu, referát, atd. Přihlášeny mohou být i již jinde prezentované práce.

Pro přihlášení příspěvku je potřeba registrovat se jako aktivní účastník, vložit základní údaje o projektu včetně abstraktu a obrázku charakterizující příspěvek (z těchto údajů bude sestaven sborník konference). Dále je potřeba uploadovat rozšířené znění příspěvku (tento obsah bude zveřejněn na webových stránkách konference). Na konferenci autor svou práci představí při aktivním vystoupení před odbornou komisí a účastníky konference.

V nadcházejícím ročníku budou příspěvky děleny do sekci:

 • Architektura, design a model
 • Pozemní stavby a technologie
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Jiné projekty

Na konferenci se mohou přihlásit i studenti či vyučující, kteří nebudou publikovat žádnou práci, ale mají zájem se konference pouze zúčastnit. Tito účastnici se registrují jako pasivní.

Účast na konferenci je zdarma. Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština.

Všechna práva vyhrazena © SKAS Fakulty stavební VUT v Brně
Web využívá redakční systém Joomla! 2.5, šablonu mixwebtemplates.com