Historie

13. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2017

Dne 2. února 2017 uspořádala Studentská komora za podpory vedení Fakulty stavební VUT v Brně již 13. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2017. Konferenci slavnostně zahájil pan proděkan doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. v historické aule Fakulty stavební.

Konání konference bylo oproti minulým ročníkům (ty se konaly na přelomu měsíců listopadu a prosince) posunuto na únor. Ročník 2016 se tak díky dvouměsíčnímu posunu neudál. Studenti středních škol ale posunem získali více času na přípravu práce a mají čistou hlavu s pololetním vysvědčením v kapse.

Své příspěvky před odbornou komisí prezentovalo celkem jedenáct středoškoláků. Příspěvky byly zpracovány studenty ze středních škol SPŠ stavební Valašské Meziříčí, SOŠ E.Belluša v Trenčíně, SPŠ stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě, SPŠ chemická v Brně a SPŠ stavební z Opavy. Účelem konference STAVOKS je umožnit studentům středních škol prezentovat své projekty, na kterých pracovali během svého studia a autoři nejlepších příspěvků byli oceněni věcnými cenami a také přijetím do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství nebo Městské inženýrství bez přijímacích zkoušek (za předpokladu, že si do těchto studijních oboru podají přihlášku).

Příspěvky hodnotila odborná komise ve složení Ing. arch. Petra Matoušková (předsedkyně komise); doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Jan Topič, Ph.D.; Ing. Radim Kolář, Ph.D.; Ing. et Ing. Petr Hlavsa a RNDr. Oto Přibyl.

12. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2015

Dne 26. listopadu 2015 uspořádala Studentská komora za podpory vedení Fakulty stavební VUT v Brně již 12. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2015. Konferenci slavnostně zahájil pan proděkan doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. v historické aule Fakulty stavební.

Přihlásilo se 11 odborných příspěvků celkem dvaceti autorů. Příspěvky byly zpracovány studenty ze středních škol SPŠ stavební v Ostravě, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, Střední školy stavební v Jihlavě, SPŠ stavební a OA v Kadani a SPŠ stavební z Brna.

Příspěvky hodnotila odborná komise ve složení doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Jan Topič, Ph.D.; Ing. arch. Petra Matoušková, Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D., Ing. Radim Kolář, Ph.D. a Ing. et Ing. Petr Hlavsa. Autoři, na nejlepších příspěvků byly oceněni věcnými cenami a také přijetím do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství nebo Městské inženýrství bez přijímacích zkoušek (za předpokladu, že si do těchto studijních oboru podají přihlášku).

11. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2014

Dne 27. listopadu 2013 se uspořádalo vedení Fakulty stavební VUT v Brně již 11. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2014. Konferenci slavnostně zahájil pan proděkan doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. v historické aule Fakulty stavební.

Na letošní ročník se přihlásilo 10 odborných příspěvků celkem patnácti autorů. Příspěvky byly zpracovány studenty ze středních škol SPŠ stavební v Opavě příspěvkové organizace, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, Střední školy stavební v Jihlavě, SPŠ stavební a OA v Kadani a SPŠ stavební z Lipníku nad Bečvou.

Příspěvky hodnotila odborná komise ve složení doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Jan Topič, Ph.D.; Ing. Jan Müller, Ph.D.; Ing. arch. Petra Matoušková a Ing. et Ing. Petr Hlavsa. Autoři, na nejlepších příspěvků byly oceněni věcnými cenami a také přijetím do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství nebo Městské inženýrství bez přijímacích zkoušek (za předpokladu, že si do těchto studijních oboru podají přihlášku).

10. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2013

Vedení Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu dne 27. listopadu 2013 uspořádalo jubilejní 10. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2013. Konferenci slavnostně zahájil pan děkan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. spolu s prorektorem pro vzdělávání doc. RNDr. Miloslavem Švecem, CSc. v historické aule Fakulty stavební.

Na letošní ročník se přihlásilo 23 odborných příspěvků celkem třiceti autorů. Příspěvky byly zpracovány studenty z českých středních škol (SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, SPŠ stavební Brno - Koudelkova, Střední školy stavební v Jihlavě, SPŠ stavební v Opavě příspěvkové organizace, SPŠ stavební z Lipníku nad Bečvou, SPŠ stavební z Hradce Králové, SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, SPŠ stavební a OA v Kadani), tak i středních škol slovenských (SOŠ stavebné Emila Belluša v Trenčíně).

Příspěvky hodnotila odborná komise ve složení doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Ing. Jana Krupicová, Ph.D., Ing. Jan Topič, Ph.D., Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Hlavsa a Ing. arch. Štěpán Eliáš. Autoři nejlepších příspěvků byly oceněni věcnými cenami.

9. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2012

Již tradičně vedení Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu uspořádalo dne 6. prosince 2012 v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně 9. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2012.

Konferenci slavnostně zahájil pan proděkan pro vnější vztahy a marketing, pan doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., který zastupoval pana děkana prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc.

Na letošní ročník se přihlásilo 19 odborných příspěvků. Příspěvky byly na Fakultu stavební zaslány ze SPŠ stavební v Hradci Králové, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích, Jihlavě, či Opavě, Ostravě a Valašském Meziříčí. Dále pak VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně, nebo SPŠ stavební a Obchodní akademie Kadaň. Také se již tradičně zapojila Střední průmyslová škola chemická Brno s příspěvky zaměřenými nejen na stavební chemii. V rámci zahraniční spolupráce se zapojili účastníci ze Střední odborné školy stavební Emila Belluša z Trenčína. Tento zájem organizátory nejen velmi těší, ale také zavazuje k tomu, aby kvalita odborných jednání byla na vysoké úrovni a konference si tak zachovala svůj kredit a dobrou pověst mezi studenty. Na kvalitu příspěvků dohlížela odborná komise, která práce pečlivě studovala a pak z nich vybrala ty nejlepší. Komise se i letos shodla na tom, že příspěvky byly na vysoké úrovni.

8. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2011

Vedení Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu uspořádalo dne 8. prosince 2011 již 8. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2011. Konference se pořádala v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.

V letošním ročníku vylo přihlášeno celkem 26 prací, na kterých pracovalo celkově 47 autorů ze sedmnácti škol v České i Slovenské republice. Konkrétně to byly Střední průmyslové školy stavební ve Zlíně, Valašském Meziříčí, v Lipníku nad Bečvou a v Nitře na Slovensku, Gymnázia v Bučovicích, ve Vyškově a Zlíně, dále pak Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie v Kadani, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, Střední škola stavební v Jihlavě, Střední průmyslová škola v Přerově, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola stavební v Děčíně, SOŠ Stavebná Emila Belluša v Trenčíně na Slovensku, Střední škola průmyslová a umělecká a Hodoníně, Střední průmyslová škola chemická v Brně, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. v Děčíně, SOŠ a SOU – MŠP, Letovice. Kvalitu projektů posuzovala odborná komise, která měla nelehkou práci – v záplavě kvalitních prací vybrat jen pár těch nejlepších.

7. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2010

9. prosince 2010 se v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně již tradičně konala Vědecko–odborná konference studentů středních škol STAVOKS 2010. Aktuálně již její 7. ročník. Konferenci pořádalo vedení fakulty ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno 26 projektů zpracovaných 39 studenty z celkem jedenácti středních škol – Stredné odborné školy stavebné Emila Belluša v Trenčíně, Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí, Střední školy stavební v Třebíči, Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební ve Vysokém Mýtě, Střední školy stavební v Jihlavě, Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně a Havlíčkově Brodě, Střední průmyslové školy stavební v Brně, Střední průmyslové školy chemické v Brně, Střední průmyslové školy a obchodní akademie v Kadani, VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně a nakonec i VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici. Kvalitu projektů posuzovala odborná komise a vybrat nejlepší práce nebylo vhledem k vysoké úrovni příspěvků vůbec lehké.

6. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2009

Již tradičně vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu uspořádalo dne 3. prosince 2009 v prostorách Stavební fakulty v Brně 6. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2009.

Hlavní myšlenkou konference je vytvořit fungující síť, jež by propojovala střední školy stavební, gymnázia a technická lycea s Fakultou stavební v Brně. Konference STAVOKS dává mladým talentovaným studentům možnost prezentovat svoje práce na akademické půdě, mají možnost seznámit se s fakultou stavební a v neposlední řadě jim konference dává možnost srovnání s ostatními studenty. V průběhu celé konference jsou studentům středních škol k dispozici zástupci akademického senátu studentské komory, kteří se rádi podělili o svoje zkušenosti v rámci studia a odpovídali studentům na dotazy ohledně vlastního studia, zkouškového období, možnosti využití mobilitních programů atd.

Konferenci slavnostně zahájil pan proděkan Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., dále pak následovala úvodní přednáška Ing. Tomáše Černického, PhD., který se zabýval možnostmi spolupráce studentů se stavební praxí již v průběhu studia, zejména s významnou stavební společností Metrostav, se kterou fakulta již několik let úspěšně spolupracuje. Na tuto přednášku navázala Ing. Pavla Matulová a seznámila studenty se studijními programy a obory, které fakulta stavební nabízí. Dále se pak již rozběhl program přednesů jednotlivých příspěvků.

Na letošní ročník se přihlásilo 30 odborných příspěvků, což je rekordní množství. Příspěvky byly na fakultu stavební zaslány opravdu téměř ze všech středních stavebních škol celé české republiky (SPŠ stavební Liberec, Třebíč, Jihlava, Loket, Kadaň, Havl. Brod, Val. Meziříčí, Zlín, Letovice, Prostějov, Brno, Tišnov, Náhod, Cheb, Letovice, Děčín,…). Také se zapojila již tradičně Střední škola chemická v Brně s příspěvky souvisejícími se stavební chemií a stavebnictvím. Zájem o tuto akci jsme zaznamenali také ze Slovenska (SPŠ stavební v Trenčíně). Celkový počet účastníků se pohyboval okolo sta, neboť konference se mohli zúčastnit nejen studenti, kteří prezentovali svůj příspěvek, ale také studenti, kteří se na jednání přijeli jen podívat. Tento zájem organizátory nejen velmi těší, ale také zavazuje k tomu, aby kvalita odborných jednání byla na vysoké úrovni a konference si tak zachovala svůj kredit a dobrou pověst mezi studenty, kterou se podařilo během šestiletého konání vytvořit. Na kvalitu příspěvků každoročně dohlíží odborná komise, která práce pečlivě studuje a pak z nich vybírá ty nejlepší. Práce komise nebyla letos vůbec jednoduchá, neboť příspěvky byly na vysoké úrovni.

Studenti měli pro zpracování svých prací velkou motivaci, neboť ti studenti, kteří se umístí na prvních třech místech jsou přijati na fakultu stavební bez přijímacích zkoušek pro studijní rok 2010/2011, u studentů nižších ročníků je toto zohlednění provedeno pro studijní rok následující po roce ukončení jejich středoškolského studia. (Přijetí se vztahuje na všechny obory kromě oboru architektura pozemních staveb, zde je nutné vykonat talentové zkoušky).

V průběhu konference jsem diskutovala se studenty a zajímalo mě, co bylo jejich hlavním důvodem k přihlášení se na konferenci a jak se jim celé jednání líbí. Jejich odpovědi by se daly shrnout do následujících vět:

„Je to úžasná zkušenost, ještě nikdy jsme neměli možnost prezentovat svoji práci na akademické půdě, nejvíce se mi líbí, že odborná komise nám uděluje konstruktivní připomínky k práci a dává nám prostor pro diskuzi, to mi na střední škole trochu chybí.“

„Líbí se nám, že odborná komise udílí nejen konstruktivní kritiku, ale především cenné rady, jak by bylo možné práci doplnit či vylepšit.“

„Je výborné, že sem přijeli studenti z různých středních škol, alespoň mohu srovnat, na jaké úrovní zpracováváme projekty na naší škole.“

„Byla to pro nás výborná příprava pro prezentaci k závěrečným maturitním zkouškám.“

„O studium na fakultě stavební máme velký zájem, tak jsme využili možnosti přijet se na fakultu podívat a prezentovat naše práce, věříme, že uspějeme, ale i kdybychom neuspěli, je to pro nás velmi zajímavé a přínosné.“

Některé studenty doprovázeli i pedagogové, kteří své studenty podporují. Shodli se na tom, že příspěvky jsou velmi zajímavé a kvalitně zpracovány, někteří s sebou přivezli i studenty nižších ročníků, aby se letos podívali a příště se už sami přihlásili.

Studenti prezentovali návrhy rodinných a bytových domů, dále domy s pečovatelskou službou, školící centra. Příspěvky se hojně dotýkaly témat nízkoenergetického a pasivního bydlení, efektivního využití tepelné energie a zazněly efektivní návrhy izolačních systémů. Studenti s sebou také přivezli propracované modely a fotografie svých projektů jako například vytvoření betonové plastiky na střední odborné škole v Havlíčkově Brodě. Některé příspěvky byly čistě inspirovány přírodními vědami jako například příspěvek Romana Leleka s názvem Machovo a Foucaltovo kyvadlo. Některé příspěvky se věnovaly historickým objektům jako například příspěvek Víta Ondráčka s názvem Zmizelý Havlíčkův Brod – Gotická dvojčata.

Závěrem lze shrnout, že kvalita prací, široký záběr, rostoucí zájem o konferenci a spokojenost studentů, kteří si odnesli spoustu cenných poznatků, svědčí o tom, že Vědecko-odborná konference studentů středních škol STAVOKS se již během šesti ročníků jejího konání dostala do podvědomí středních škol v celé České republice a postupně proniká i za její hranice. A řadí se takto k akcím, které umožňují studentům středních škol setkání s Fakultou stavební v Brně.

Za organizační tým konference STAVOKS
Ing. Pavla Matulová

5. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2008

Již tradičně vedení Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) uspořádalo 4. prosince 2008 v prostorách fakulty Vědecko-odbornou konferenci studentů středních škol STAVOKS 2008. Jednalo se letos o pátý, jubilejní ročník.

Neboť je tento ročník konference jubilejní, neuškodí malé ohlédnutí za její historií. Na počátku byl záměr propojit střední školy stavební, gymnázia a technická lycea s Fakultou stavební a vytvořit fungující síť mezi těmito subjekty. Myšlenka přivést na FAST nadané studenty, kteří projevují zájem o technické obory, zejména o obor stavební, byla podpořena organizací 1. ročníku Vedecko–odborné konference studentů středních škol. Záměr již od počátku prosazoval prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., který také sestavil organizační tým. Z oslovených škol zareagovalo v 1. roce jen několik – jednalo se o přátelské setkání asi 20 studentů. Konference se však již dostala do podvědomí škol a jejich pedagogů, kteří upozornili svoje nadané studenty na její existenci. Následující rok dostává konference svůj název, aby bylo zřejmé, o jakou akci se jedná. Byl vytvořen název STAVOKS a také navrženo grafické logo. Do organizace se postupně zapojila i SKAS FAST. Během uplynulých pěti ročníků studenti prezentovali na 150 zajímavých příspěvků v podobě PowerPointových prezentací, propracovaných modelů, výkresů a architektonických studií. Také se zapojovala Střední škola chemická v Brně s příspěvky souvisejícími nejen se stavební chemií a stavebnictvím. O tom, že se nejedná pouze o regionální záležitost, svědčí i fakt, že na konferenci přijížděli studenti z Plzně, Pardubic, Náchodu, Val. Meziříčí, Hradce Králové, Děčína, Havlíčkova Brodu, Jihlavy a dalších měst celé ČR. V průběhu let se tedy naplňovala hlavní myšlenka akce – poskytnout středoškolákům, kteří se chtějí orientovat na technické obory, možnost k prezentaci jejich prací, seznámení a také vzájemnému porovnání. V neposlední řadě konference slouží také k bližšímu představení Fakulty stavební VUT v Brně – pro studenty středních škol je vždy připravena zajímavá exkurze po prostorách Fakulty a Knihovnického a informačního centra. Hlavní motivací pro soutěžící je však bezesporu možnost přijetí bez přijímacích zkoušek. Studenti, kteří se umístí na prvních třech místech, přijme děkan ke studiu na fakultě bez přijímaček. Hodnotící komise to ale neměly v uplynulých ročnících nikdy jednoduché a vybrat tři nejlepší příspěvky, vzhledem k vysoké kvalitě, bylo často velmi obtížné.

Letošní 5. ročník konference byl již tradičně konán pod záštitou děkana Fakulty stavební RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. Úvodní slovo přednesl a konferenci zahájil prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Přihlášeno bylo 23 zajímavých příspěvků, celkový počet účastníků činil 120. Aktivně se konference účastnilo 50 studentů, ostatní přijeli podpořit své spolužáky nebo nabrat inspiraci pro účast v příštích letech. Mladí studenti, účastníci konference, letos opět přicestovali na FAST z různých koutů ČR. Poprvé v tomto ročníku byli přihlášeni jako aktivní účastníci i studenti ze Slovenska ze Střední průmyslové školy stavební E. Belluša z Trenčína. STAVOKS se tak daří dostat do povědomí středoškolských studentů nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi. Součástí programu byla také přednáška zástupce z praxe, absolventa FASTu Ing. Tomáše Černického PhD. ze společnosti Metrostav a.s. Divize 2, který krátce představil svou firmu a informoval účastníky konference o možnostech spolupráce. Na organizaci se i letos podílela SKAS, jejíž členové pak v průběhu samotné konference byli k dispozici studentům – v přestávkách tak vznikl prostor pro neformální diskuse o tom, jaké to je studovat na FASTu, o možnostech zahraničních stáží a co lze od studia očekávat. Z rozhovorů se studenty vyplynulo, že je k účasti na konferenci většinou motivovali pedagogové, nebo se dozvěděli o akci na veletrhu Gaudeamus či ze školních nástěnek. „ Když jsme viděli na nástěnce možnost přihlásit se do soutěže, neváhali jsme využít možnosti. Zvláště přijetí bez přijímacích zkoušek bylo velkou motivací,“ uvedl jeden ze soutěžících studentů. Odborná komise se shodla na tom, že kvalita příspěvků byla velmi vysoká a dokonce v mnohých ohledech srovnatelná s bakalářskými pracemi vysokoškolských studentů. Vybrat tři nejlepší bylo opět velmi obtížné a tak se komise nevyhnula delším diskusím. Závěrem lze shrnout, že kvalita prací, široký záběr, rostoucí zájem a spokojenost studentů, kteří si odnesli spoustu cenných poznatků, svědčí o tom, že Vědecko–odborná konference studentů středních škol STAVOKS se během pěti let svého konání dostala do povědomí středních škol v celé ČR a postupně proniká i za její hranice. A je jednou z mnoha aktivit fakulty, jak získávat kvalitní absolventy středních škol a podporovat tak jejich zájem o technické obory, ve kterých je kvalitní uplatnění trvalou perspektivou.

4. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2007

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu uspořádalo dne 6. prosince 2007 v prostorách Stavební fakulty v Brně 4. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2007. Konference byla konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně pana prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., který také konferenci slavnostně zahájil. Úvodní slovo přednesl pan proděkan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., který také seznámil všechny účastníky s tradicí konference STAVOKS.

Na letošní ročník bylo přihlášeno 20 příspěvků. Celkový počet návštěvníků konference činil 80 účastníků. Mladí studenti, účastníci konference, přicestovali na akademickou půdu Fakulty stavební v Brně z různých koutů České republiky. Daří se tedy takto naplnit myšlenka organizátorů konference a zajistit účast gymnázií a technicky orientovaných středních průmyslových škol z celé České republiky. Taktéž přicestovali studenti ze Slovenska ze Střední průmyslové školy stavební E. Belluša z Trenčína. Lze tedy uvažovat o tom, že by se příští pátý jubilejní ročník nesl v mezinárodním duchu.

Účastníci konference prezentovali své příspěvky prostřednictvím prezentace v PowerPointu, pomocí vizualizací, ale také si s sebou přivezli architektonické modely. Příspěvky byly zaměřené na obor stavebnictví, architektura a chemie. Představovaly je návrhy obytných domů, polyfunkčních staveb, nízkoenergetických budov; přinášely návrhy a seznámení s novými stavebními materiály a stavebními technologiemi. Všechny příspěvky podrobně prostudovala a hodnotila odborná komise, která se jednomyslně shodla, že kvalita příspěvků je na velmi vysoké úrovni.

Pro studenty v průběhu konference byla připravená prohlídka Fakulty stavební a exkurze do knihovnického a informačního centra Fakulty. Součástí programu konference byla také přichystána přednáška zástupce z praxe, absolventa fakulty stavební VUT v Brně Ing. Tomáše Černického ze společnosti Metrostav a.s. Divize 2, který krátce představil firmu Metrostav a.s. a informoval účastníky konference o možnostech spolupráce se společností Metrostav a.s. už během studia v rámci Speciální manažerské přípravy, kterou nabízí FAST, a do které se studenti mohou již v průběhu studia aktivně zapojit.

3. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2006

Již tradičně vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu uspořádalo dne 6. prosince 2006 v prostorách Stavební fakulty v Brně 3. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2006. Konference byla konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně pana prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., který také konferenci slavnostně zahájil. Úvodní slovo přednesl pan proděkan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., seznámil všechny s tradicí konference STAVOKS, ale i s projektem Tetraedr. Projekt TETRAEDR – programy dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě z Evropských sociálních fondů je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Výrazně se zvýšil zájem studentů ze středních škol a gymnázií, kteří se zúčastnili konference v loňském roce, ale o účast letos na konferenci projevily zájem i další střední školy. Daří se tedy takto naplnit myšlenka organizátorů konference a zajistit účast gymnázií a technicky orientovaných středních průmyslových škol z celé České republiky. Na letošní ročník bylo přihlášeno 22 příspěvků. Přihlásili se také zájemci, kteří aktivně na této konferenci nevystoupili, ale měli zájem se konference účastnit. Celkový počet návštěvníků konference činil 150 účastníků. Studenti měli možnost prohlédnout si prostory Fakulty stavební, neboť součástí programu konference byla přichystána prohlídka Fakulty stavební a exkurze do některých fakultních laboratoří.

2. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2005

Vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu pod záštitou rektora VUT Brno pořádala ve čtvrtek 8. prosince 2005 v prostorách Stavební fakulty na ulici Veveří 95 v Brně 2. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2005.

Na konferenci bylo přihlášeno 24 příspěvků, které byly prezentovány celkem 38 aktivními účastníky. Přihlásili se také zájemci, kteří aktivně na této konferenci nevystoupili, ale měli zájem se konference účastnit. Celkový počet návštěvníků konference činil 75. Účastníci přijeli z gymnázií a středních škol z celé České republiky.

Příspěvky byly zaměřené na obor stavebnictví a architektura, představovaly návrhy obytných domů, polyfunkčních staveb, navíc přibyly příspěvky na téma zahradní architektura a stavební materiály.

1. ročník Vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2004

1. ročník Vědecko–odborné konference studentů středních škol – STAVOKS se konal 9. prosince 2004. Zúčastnilo se ho celkem 56 osob, z toho 18 publikujících studentů. Účastníci přijeli z celkem devíti škol – Gymnázia Brno – Řečkovice, Gymnázia Brno – Křenová, Gymnázia Brno – Vídeňská, Gymnázia Brno – Šlapanice, Gymnázia Integra v Brně, SPŠ stavební Opava, SPŠ stavební Havlíčkův Brod, SPŠ stavební Valašské Meziříčí a Střední školy aplikované kybernetiky v Hradec Králové.

Všechna práva vyhrazena © SKAS Fakulty stavební VUT v Brně
Web využívá redakční systém Joomla! 2.5, šablonu mixwebtemplates.com